Øvrige  scenarier

Accept all cookies!

individualiseret fællesskab

klassiske strukturer mister relevans

SCROLL

Teknologien er den helt store drivkraft

Everything-as-a-service er den nye normal

Vores fysiske og digitale liv er fuldt sammensmeltet

Vi skaber selv vores muligheder

Kontekst

Accept all cookies!

Verden er åben. Helt åben.

Efter en lang årrække med markante skift og kriser, lever vi nu i en tid, der mest af alt kan betragtes som et stort digitalt tag-selv-bord. Alt fra fællesskabsfølelse, velfærdsydelser til arbejdsliv lever nu i et flydende univers på tværs af grænser, som i kernen drives af teknologien med big tech aktører som de helt centrale aktører.

Vi har hver især ansvar for at holde os opdaterede og melde os ind i konkurrencen. Mange af os går på arbejde i metaverset og lever i en sammensmeltet verden med kun få grænsemarkører. Det giver uendelige muligheder for selvrealisering frigjort fra traditionelle snærende bånd - især for dem, som kontinuerligt formår at følge med både når det kommer til mindset og kompetencer.

Tidslinje

Hvordan endte vi her?

2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

Førstekonsulenthus100%metaverset

For at imødekomme det globale hybride marked samt medarbejdernes efterspørgsel på fleksible arbejdsliv, flytter et af verdens største finansielle konsulenthuse nu al aktivitet over på metaverset.

Cover Image for Første konsulenthus 100% på _metaverset_

Nationalehelligdageomlæggestilferiedage

Traditionelle og kristne helligdage er ikke længere automatisk fridage. Den enkelte må selv tilrettelægge sine helligdage som en del af normal ferietid, hvis man ønsker det.

Cover Image for _Nationale helligdage_ omlægges til feriedage

"TheGreatBlackout"

Verden har set sit første globale sammenbrud efter et hyperkomplekst cyber-angreb, der lukkede nettet ned i 48 timer med kolossale infrastrukturelle følger.

Cover Image for "The Great _Blackout_"
Koncept

Metaverse-Forsikring

Igennem en årrække har vi set flere mennesker lægge deres arbejdsliv og sociale liv mere og mere over i metaverset. Det har medført et hurtigt stigende behov for at sikre digitale aktiviteter og værdier. Langt de fleste danskere har derfor i dag en eller flere forsikringer af deres digitale liv, der som basis dækker digitale ejendele samt i tilfælde af digitale nedbrud eller forhindringer, der gør at man ikke kan opretholde sit normale arbejde. Dertil kommer tilkøb, der sikrer én i tilfælde af, at man gør skade på andres digitale ejendele eller avatars.

Flere og flere vælger også at lave testamenter, der opstiller udførlige rammer for, hvad der skal ske med digitale ejendele og profiler i tilfælde af død i såvel den digitale som den fysiske verden.