Øvrige  scenarier

Danmark on demand

individualiseret fællesskab

klassiske strukturer bevarer relevans

SCROLL

Fællesskaber er flygtige

Systemet er tilpasset den enkelte

Innovation og digitalisering er fælles kodeord

Vi formår at skabe forandring

Kontekst

Danmark on demand

Borgeren er blevet til brugeren i denne højdigitaliserede verden.

Vi gør brug af velfærdsstaten, så længe den opfylder vores individuelle behov i forhold til både familieliv, arbejdsliv og hverdagsliv - og af dén grund består den. Ellers leves meget af vores liv nemlig i mere afgrænsede digitale fællesskaber, som gør os i stand til at designe tilværelsens indhold on demand, som vi selv vil med egen udvikling som sigte.

Danmarks størrelse er en fordel, når vi ser på verden omkring os. Selvom meget går stærkt, så følger vi godt med og går endda ofte forrest; blandt andet inden for grøn teknologi. Gennem innovative løsninger og kontinuerlig tilpasning har vi nået meget - fremfor alt vores klimamål.

Tidslinje

Hvordan endte vi her?

2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

Pointsystemetindføresisundhedssektoren

Der lanceres et individualiseret pointsystem i sundhedssektoren, hvor den enkelte borger kan tracke sit forbrug og opspare point ved lav belastning af systemet. Pointene kan veksles til skattefradrag eller selvvalgte ydelser i sundhedssystemet.

Cover Image for _Pointsystemet_ indføres i sundhedssektoren

DenNyeKlimaalliancestiftes

Danmark indgår en klima-alliance med Holland, New Zealand og Singapore, hvor landene gensidigt holder hinanden op på fastsatte klimamål blandt andet indenfor regenerativt landbrug.

Cover Image for _Den _Nye_ Klimaalliance_ stiftes

33%afdanskebørngåridigitalfolkeskole

For at matche udbredelsen af det hybride arbejdsliv, deltager 33% af alle danske børn nu rent digitalt i folkeskolen. Undervisningen foregår både via digitale videoplatforme og i virtuelle rum, hvor eleverne mødes som avatars.

Cover Image for 33% af danske børn går i _digital folkeskole_
Koncept

Livsfase-pensioner

I årene omkring årti-skiftet viste det sig tydeligt, at den klassiske indretning af pensionssystemet ikke fulgte med udviklingen i arbejdslivet.

Flere og flere danskere valgte at tage store horisontale skift i arbejdslivet - enten selvvalgt på grund af lyst til et skifte i profession eller tvungent på grund af nedgang i industrier eller længevarende perioder med udbrændthed. Det gav anledning til en omstrukturering af pensionsordningerne. Nu kan den enkelte designe sin egen udbetalingsplan og få pensionen drypvis i kortere perioder. Til gengæld fastholder de fleste deres aktive arbejdsliv længere tid.