Øvrige  scenarier

Nært og kært

forpligtende fællesskab

klassiske strukturer mister relevans

SCROLL

Opbakningen til de traditionelle strukturer er presset

Danskerne orienterer sig mod det nære og lokale

Arbejdslivet er hybridt

De lokale ildsjæle er de nye pionerer

Kontekst

Nært og kært

Verden har været igennem kriser og økonomisk usikkerhed, hvor vi måtte konstatere, at det hverken var velfærdssamfundet, verdenssamfundet eller de traditionelle institutioner, der skulle bære Danmark igennem. Nu har vi erkendt, at det er det nære lokale fællesskab, som vi skal læne os ind i. Her finder vi både vores sikkerhedsnet og relationer, samtidig med at vi løfter helt konkrete funktioner inden for velfærd.

Det kan være svært at forstå “de andres” fællesskaber. Og kompleksiteten af globale digitale fællesskaber gør det ikke lettere. Vi bruger ellers meget tid her, hvilket forstærkes af, at de fleste selv er blevet ansvarlige for at designe deres hybride arbejdsliv.

Tidslinje

Hvordan endte vi her?

2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

Denanti-digitaleø

En dansk ø bliver Europas første antidigitale lokalsamfund. Ved tilflytning til øen fravælger beboerne al digital adgang som ikke er livskritisk.

Historien om den ”The Disconnected Island” går verden rundt, da den ses som et nødvendigt modsvar til den stigende digitalisering og teknologidrevede virkelighed som de fleste ikke kan forestille sig at kunne
fravælge.

Cover Image for Den _anti-digitale_ ø

70%afvidensmedarbejdereerikketilknyttetenfysiskarbejdsplads

Ideen om at møde fysisk ind på en arbejdsplads mister langsomt sin relevans for en overvægt af vidensarbejdere. Flere arbejder nu enten hjemmefra eller på lokalt forankrede arbejdsfællesskaber – og er ikke længere tilknyttet en fysisk afdeling eller et fysisk kontor.

Cover Image for _70%_ af vidensmedarbejdere er ikke tilknyttet en _fysisk arbejdsplads_

Førstedanskekommuneindfører"bilfriuger"

Efter en lokal afstemning, indfører den første danske kommune bilfri uger for at kunne overholde lokale klimamål.

Cover Image for Første danske kommune indfører _"bilfri uger"_
Koncept

Arbejds­fællesskab på blockchain

Efterhånden som det hybride arbejde vandt frem i 20’erne og blev dominerende for et flertal af danskerne, har det givet anledning til en re-organisering af rammerne for arbejde.

Mange arbejder i dag som del af DAO’s* - selvstændige organisationer, hvor ejerskabet er decentralt og distribueret. Typisk har disse arbejdsfællesskaber et fælles fysisk kontor i lokalsamfundet, hvor de lokale medlemmer og ejere arbejder fra. De fleste som selvstændige, og nogle som ansatte i større globale firmaer, som de samarbejder med online i det daglige.

Nogle af de mere progressive DAO’s er begyndt at eksperimentere med distribueret indtjening. Dele af lønnen fra globale virksomheder kanaliseres gennem den lokale DAO for at blive fordelt ud til de mange ejere, ud fra en fordelingsnøgle baseret på kunstig intelligens.

*) Decentralized Autonomous Organization – en decentraliseret organisation, der fungerer autonomt og styres af fællesskabets stemmer på en blockchain.